Andrzej Sikorowski

A w Krakowie...
Galapagos Music 2009

Kraków, Piwna 7 - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski
Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Gwiazdka z gwiazdami Najpi?kniejsze polskie kol?dy
EMI Music Poland 2007

W ??obie le?y - muzyka i s?owa tradycyjne wykonanie: Maja Sikorowska, Andrzej Sikorowski


Gwiazdka z gwiazdami Polskie melodie pod choink?
EMI Music Poland 2007

?niegu cieniutki op?atek - muzyka i s?owa Andrzej Sikorowski; wykonanie: Maja Sikorowska, Andrzej Sikorowski


Krakowscy arty?ci dla Krakowa
Urz?d Miasta Krakowa 2007

Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


A w Krakowie
Pomaton Emi 2005

Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski
Moje dwie ojczyzny - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski
Kraków, Piwna 7 - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski
?al za Piotrem S. - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Kol?dy (dodatek do Gazety Wyborczej)


Pójd?my wszyscy do stajenki - wykonanie: Pod Bud?
Przybie?eli do Betlejem - wykonanie: Pod Bud?
W?ród nocnej ciszy - wykonanie: Pod Bud?


Z mandolin? do gwiazd
MDK Zgorzelec 2004

Pi?ta rano (Na ca?o??) - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski
Bardzo smutna piosenka retro - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Lata siedemdziesi?te. Czas relaksu
Pomaton Emi 2004

Piosenka o mojej ulicy - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Piosenka Studencka 1978 - 1982
JMC 2002

Piosenka o naszej ulicy - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


B?d?my wszyscy dobrej my?li
Fundacja Pociechom 2002

Toast nasz wspó?czesny - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski
Bardzo smutna piosenka retro - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Pocztówka z Beskidu
BCF 2001

Ani ust ani si? - s?owa: Andrzej Sikorowski


Pie?? nad pie?niami
Pomaton Emi 2001

Wywar z przywar - wykonanie: Pod Bud?


Bo?e Narodzenie 2001
Pomaton Emi 2001

Stowarzyszenie Rannej Rosy - s?owa: Andrzej Sikorowski


M??czy?ni kobietom
Pomaton Emi 2001

Moje kobiety - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski
Damska torebka - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Pot?ga mi?o?ci
Reader's Digest 2001

Gdy mnie kocha? przestaniesz - s?owa: Andrzej Sikorowski
Ta sama mi?o?? - s?owa: Andrzej Sikorowski
Bardzo smutna piosenka retro - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Kol?dy - 2000-lecie narodzin Chrystusa


Przybie?eli Do Betlejem - wykonanie: Pod Bud?
W Dzie? Bo?ego Narodzenia - wykonanie: Pod Bud?


Pami?tajcie o ogrodach
Polskie Nagrania

Ballada o Ciotce Matyldzie - s?owa: Andrzej Sikorowski


Ballady z Bukowiny i Krainy Nostalgii
Karolex

Bardzo smutna piosenka retro - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Kraina ?agodno?ci III
Pomaton Emi 1996

Blues o starych s?siadach - s?owa: Andrzej Sikorowski


Kraina ?agodno?ci II
Pomaton Emi 1996

Ballada o walizce - s?owa: Andrzej Sikorowski
Pejza? horyzontalny - wykonanie: Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnau


Kraina ?agodno?ci I
Pomaton Emi 1996

Zamieszkamy pod wspólnym dachem - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


P?yta promocyjna
Pomaton Emi 1995

Doliczy? do trzech - s?owa: Andrzej Sikorowski
Pejza? horyzontalny - ?piew: Andrzej Sikorowski, Grzegorz Turnau


Nagrania zimowe
Pomaton Emi 1995

Pastora?ka dla ba?wanów - s?owa: Andrzej Sikorowski


Góra Szybowcowa Jelenia Góra
JMC 1991

Bardzo smutna piosenka retro - muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski


Gdyby nie ty Warszawo!
Tonpress 1987

Ma?e mieszkanko na Mariensztacie (wykonanie: Pod Bud?)
Najszybsze domy ?wiata (wykonanie: Pod Bud?)
Warszawa, jak by mog?a by? (wykonanie: Pod Bud?)


FAMA - najlepsze lata
Akademickie Radio Pomorze 1989

Ballada o niefrasobliwej samotno?ci - s?owa: Andrzej Sikorowski


Leszek D?ugosz - The best of -nagrania z lat 70 i 80
Polskie Nagrania 1993

p?yta nagrana z zespo?em Pod Bud?
powrót