Andrzej Sikorowski

Wtedy tylko jeszcze chcie?

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

?eby du?? r?k? mie? i ?wiat w niej zamkn?? ca?y
?eby du?? r?k? mie?...
?eby d?o? zacisn?? w pi??? i wróci? mu dzie? chwa?y
?eby d?o? zacisn?? w pi???...
?eby si?? tak? mie?, za dwóch, za trzech, za tysi?c...
?eby si?? tak? mie?...
Wtedy tylko jeszcze chcie? i wieczór komu? przysi?c
Wtedy tylko jeszcze chcie?...

Nikomu si? nie k?ania?, ?yczenia z?o?y? sobie
by twarzy nie zas?ania? i nie da? si? ?alowi
?ut szcz??cia nakry? czapk?, u?miechem w kr?g nasyci?
Bo w ?yciu gdy jest ?atwo to mo?na si? zachwyci?
to mo?na si? zachwyci?, to mo?na si? zachwyci?...

I trzeba tylko jeszcze, I trzeba tylko jeszcze,
I trzeba tylko jeszcze ?eby tak...
powrót