Andrzej Sikorowski

Damska torebka

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Torebka kobiety - tajemnica której wci??
nie mog? zg??bi? to jest co? jakby warkocz u komety
do ramienia przywi?zany ksi??yc
W torebce kobiety
klucz do domu tramwajowe s? bilety
k??bek planów gotowych do snucia
papierosy albo guma do ?ucia
portmonetka z male?kim kasztanem
jaki? kwit zapomniany na amen
dwie pigu?ki przeciwko migrenie
w buteleczce perfumy "Marzenie"
Torebka kobiety pozostanie dla mnie zawsze tajemnic?
to jest co? jakby warkocz u komety
która w?a?nie przelatuje nad ulic?
W kobiecej torebce
Jest d?ugopis i pomi?te s? przylepce
czyj? telefon pisany w po?piechu
I pomadka czerwona od grzechu
Jest chusteczka bo czasem si? p?acze
list do nik?d bo zgubi? si? znaczek
I maskotka od kogo? na szcz??cie
A mnie tak przeczucie szepce ,
?e czasami w tej torebce
gdzie? tam na dnie jest schowane
moje zdj?ciepowrót