Andrzej Sikorowski

Zwyczajna miss

Muzyka: Jaros?aw Kozidrak, s?owa: Andrzej Sikorowski

Scena - ludzi gwar dooko?a fleszów b?ysk
Barwny t?um, setki par Wybieraj? now? miss
Której dzi? uda si? by zakwitn?? niby kwiat
Jaki los sprawi ?e jutro wejdzie w wielki ?wiat
Wielki ?wiat który ma cieple pla?e w cieniu palm
w taki ?wiat i?? si? chce gdy si? o nim ma?o wie...
Mówi? m?oda jest siano w g?owie w g?owie pstro
marzy wci?? z?oty deszcz a ja to rozumiem bo :
je?li kto? w szarej mgle musi wstawa? skoro ?wit
wokó? ma twarze z?e i ze strachu ci?gle dr?y
taki ?wiat rzuci? chce bo ju? o nim wszystko wiepowrót