Andrzej Sikorowski

Senna

Muzyka: Anna Treter, s?owa: Andrzej Sikorowski

Zapadam w sen g??boki jak staw
i uwalniam si? od trosk
kolejny dzie? sp?kany od spraw
razem ze mn? chowa si? pod koc
We ?nie b?d? wie?? ?ycie na sto dwa
czarny kawior je?? tokaj pi?
dwór mi odda cze?? s?u?ba zegnie w pas
tylko taki sen chce si? ?ni? chce si? wiecznie ?ni?
Zapadam w sen
g??boki jak staw leciute?ka niby li??
lecz zbudz? si? i pójd? pod wiatr
?eby jutro znowu z tob? by?
Gorzej b?dzie wie??
?ycie na sto dwa czarny kawior je?? tokaj pi?
ale tak ju? jest od tysi?cy
lat ?atwiej zapa?? w sen
trudniej ?y? znacznie trudniej ?y?powrót