Andrzej Sikorowski

Ani ust, ani si?

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Zbudujemy wielk? ?ód?
damy jej na imi? mi?o??
pop?yniemy morzem nut
tam gdzie jeszcze nas nie by?o
Ty za sterem ja na niebie
twoja gwiazda i natchnienie
kiedy fali ostry grzebie?
wiedzie nas na pokuszenie
Dzie? po dniu krople s?one
i wiatr masz we w?osach srebrny py?
wypisujesz mi na ?aglach czu?e s?owa
a ja ju? nie mam ust
by wi?cej kocha? ani si? by ca?owa?
Pop?yniemy w taki rejs
od po?cieli do po?cieli
?e nie b?dzie na nas miejsc
których by?my nie dotkn?li
Dzie? po dniu krople s?one i wiatr masz we w?osach
srebrny py?
Wypisujesz mi na ?aglach czu?e s?owa
a ja ju? nie mam ust by wi?cej kocha?
ani si? by ca?owa?powrót