Andrzej Sikorowski

?al za Bu?atem O.

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Zawsze ?piewa? po cichu bez z?o?ci
chocia? czasy leciutkie nie by?y
bo w balladzie im wi?cej mi?o?ci wi?cej si?y
Zawsze ?piewa? po cichu bez z?o?ci
chocia? statek ju? wali? o dno
i dlatego na zawsze zago?ci?
w moim domu Pan Bu?at 0.
To jest ?al za Panem Bu?atem
czyli ?al za minion? m?odo?ci?
kiedy jego marzenia skrzydlate
pozwala?y si? ?udzi? wolno?ci?
To jest ?al za Bu?atem 0.
pierwsz? wódk? i pierwsz? kobiet?
kiedy z trudem do przodu si? sz?o
ale czasem wierzono poetom
Dzi? podoba si? inna piosenka
dzisiaj inne potrzeby s? w t?umach
i dlatego fa?szuje panienka
o koniku hop siup na biegunach
A ja zawsze ju? b?d? si? spiera?
z wielkim Panem co twarzy ma sto
?e nam kogo? takiego zabiera
jak Pan Bu?at "Gospodin O"
To jest ?al...powrót