Andrzej Sikorowski

Jeszcze tyle nie wiem

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Wczoraj mi wr?czy? kolczyk z?oty
i d?ugo trzyma? mnie. za r?k?
i pomy?la?am ?e zaloty
takie niewinne s? i pi?kne
Lecz uczy? mi si? nagle nie chce
i co? w spojrzeniu si? zmieni?o
i jako? dziwnie bije serce
wi?c mo?e tak wygl?da mi?o???
W zaczarowaniu bardzo trudno doj?? do siebie
jakby przeczyta? kto? po chi?sku pi?kny wiersz
i tylu rzeczy jeszcze nie wiem
i tylu rzeczy jeszcze nie wiem
je?li ci? córko to pociesza to ja te?
je?li ci? córko to pociesza to ja te?
Wczoraj dosta?am kolczyk z?oty,
i unika?am poca?unków
bo poca?unek to jest motyl
nie zna przyczyny ni kierunku
Lecz je?li wpadnie si? na amen
i cz?owiek gotów dusz? sprzeda?
to wci?? nie wiemy co jest grane
i jak?e cudna ta niewiedza
W zaczarowaniu...powrót