Andrzej Sikorowski

?al za Piotrem S.

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Spotka?em wczoraj Piotra we ?nie w Rynku po kabarecie
mia? obok siebie gwiazdy dwie: Ank? Sza?apak i Beci?*
Gdy zapyta?em dok?d w noc idzie kompania ca?a
odpowiedzieli jeden krok na Brack? do Turnaua
Ledwie min??o par? chwil o ju? stukamy w bram?
Grzesiek szykuje wódk? i siada za fortepianem
Piotr opowiada? zacz?? tak ?e migota?y s?owa
Po brodzie mu p?yn??a ?za czterdziestoprocentowa
Zegar zadzwoni? jak tó w snach zach?ysn?? si? kurantem
i wtem Wójcicki stan?? w drzwiach z fasonem i belcantem
Wr?czy? Piotrowi bukiet ró? za?piewa?; czas si? zbiera?
taksówki podstawione ju? do Maszyc do Preisnera
A u Zbyszka jak zawsze u Zbyszka jego ?ona cichutka jak myszka psów
czereda i pe?no w kieliszkach i nijaki nie grozi nam g?ód
tu muzyka si? snuje po k?tach i Terenia po go?ciach posprz?ta
i za oknem zieleni si? ??ka i nie jeden wydarzy si? cud
Piotr z powag? obejrza? obrazy chyba przy tym si? troch? rozmarzy?
Bo mia? u?miech anielski na twarzy bez obrazów wszak trudno jest ?y?
Potem jakby si? na nas pogniewa? nagle stwierdzi? ?e ?egna? si? trzeba
Bo ma drogi kawa?ek do nieba a przed ?witem powinien tam by?
Spotka?em wczoraj Piotra we ?nie w Rynku po kabarecie
Bo najwa?niejsze prawdy dwie za?nijcie a znajdziecie.

* Becia - Beata Rybotyckapowrót