Andrzej Sikorowski

Przy tobie sama

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Andrzej Sikorowski

Zawsze my?la?am ?e nie mo?e by? inaczej
?e nie przep?yn? oceanu s?onych ?ez
a dzisiaj prawie ju? nie p?acz?
a dzisiaj prawie ju? nie p?acz?
i jako? jest
Zawsze musia?am mie? doko?a t?umy ludzi
i ze zm?czenia dzwonek wspiera? si? o drzwi
dzi? ?aden oddech mnie nie budzi
dzi? ?aden oddech mnie nie budzi
i dobrze mi
Sama w?ród fotografii kwiatów ukochanych ksi??ek
bez niepotrzebnych plotek i ciekawych spojrze?
by?ych kochanków
sama zaciskam w d?oni malute?k? tajemnic?
je?li rozmawiam to z zegarem i ksi??ycem
na swoim zamku
Zawsze wiedzia?am ?e bez ciebie nic si? nie da
?e nie potrafi? prze?y? kolejnego dnia
a dzisiaj popatrz nawet ?piewam
a dzisiaj popatrz nawet ?piewam
chocia? przy stole zawsze stawiam krzes?a dwa
Sama w?ród fotografii kwiatów ukochanych ksi??ek
bez niepotrzebnych plotek i ciekawych spojrze? by?ych kochanków
sama zaciskam w d?oni malute?k? tajemnic?
je?li rozmawiam to z zegarem i ksi??ycem
na swoim zamkupowrót