Andrzej Sikorowski

Zmowa z zegarem

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Po?ród muzyki, której s?ucham
nie znajdziesz techno ani rapu
bo bli?sza sercu dawna nuta
i na androny szkoda czasu
Ze strachem patrz? na samolot
chocia? przenosi mnie przez morze
nale?? do tych, którzy wol?
epok? fiakrów i doro?ek
Na staro?? dziwne mam pomys?y
lecz chc? by ziemska m? godzin?
zegar odmierza? zwyk?y
co w sercu ma spr??yn?
I t?skni? za odleg?? chwil?
bo t? t?sknot? mam ju? w genach
gdy mózg i honor by?y si??
a nie krawaty od Cardina
Nie mam szacunku ni estymy
dla wspó?czesnego milionera
który ju? nie je margaryny
za to uwielbia wie?burgera
Na staro??...
Komputerowi te? nie wierz?
znajomi mówi?: zacofanie
?aden mnie program nie nabierze
na wirtualne ca?owanie
Bo nie zast?pi nic oddechu
który owiewa czu?e s?owa
i to najlepsze jest w cz?owieku
i nie pozwala nam zwariowa?
Na staro??...
Nadchodzi noc i zegar gwarzy
wi?c do poduszki tul? g?ow?
i wiem co jutro si? wydarzy
bo ja rozumiem jego mow?.powrót