Andrzej Sikorowski

Cha-cha dla Ani Dymnej

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Kiedy w listowiu ptak zakl?ska
?eby obwie?ci? nowy ?wit
ze snu si? budzi nasza Rz?ska
wioska niewielka zbyt
?za rosy p?ynie po rabatkach
na znak, ?e wiosna jest tu?, tu?
s?odko przeci?ga si? s?siadka
w po?cieli lila ró?
W?a?nie wróci?a wczoraj z planu
wi?c jutro spadnie nagród deszcz
znów w niej si? kocha kilku panów
i ja od dawna te?
Ale s?siadka jest zaj?ta
przez z?ych przypadków dla mnie splot
wi?c niechaj chocia? ta piosenka
przeskoczy przez jej p?ot
?piewamy cha-ch? dla s?siadki
przyk?adnej ?ony oraz matki
która trafi?a na ok?adki
za talent wielki oraz czar
Wi?c niech t? cha-ch? zamiast kwiatka
do serca tuli dzi? s?siadka
i wie, ?e dla nas to jest gratka
mie? obok tak? super star
Kiedy ksi??yca smuga w?ska
zagl?da w okna co za wstyd
do snu si? k?adzie nasza Rz?ska
wioska niewielka zbyt
I mg?a si? ?ciele na rabatkach
i frunie w gór? srebrny kurz
i b?dzie s?odko spa? s?siadka
w po?cieli lila ró?
Bo w nosie p?atne ma reklamy
i serialowy ca?y ?mie?
i wszystko to co wielkie damy
za nic powinny mie?
A sk?d na cha-ch? ta ochota?
i latynoska nuta gra
s?siadka jest szefow? kota,
który na imi? Czacza ma
?piewamy cha-ch? dla s?siadki
przyk?adnej ?ony oraz matki
która trafi?a na ok?adki
za talent wielki oraz czar
Wi?c zamiast ch?opa fest gagatka
t? cha-ch? tuli dzi? s?siadka
i wie, ?e dla nas to jest gratka
mie? obok tak? super starpowrót