Andrzej Sikorowski

Ballada o poci?gach

Muzyka: Jan Hnatowicz, s?owa: Józef Baran

Poci?gi jak usta nieznajome
kusz? dalek? podró??
jak krajobrazy jak karty cyganki
odmian? losu wró??
Poci?gi - ko?a t?sknoty
wystukuj?ce sen na jawie
po jednej szynie umykaj?
przeci?g?ym gwizdem zapraszaj?
Bo najpi?kniej tam gdzie nas nie ma
za horyzontem ostatnim za dal?
za uchylon? firank? nieba
gdzie jeszcze nigdy nie dojecha?am
Kiedy? taka podró? mnie porwie
z okna domu - i mog? nie wróci?
mi?y zas?o? mnie przed poci?giem
chro? mnie przed magi? wielkich podró?y.powrót