Andrzej Sikorowski

Ci??kie czasy

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Ci??kie czasy dziwne czasy Panie mój
piec zostawi? przysz?o niewygas?y
wdzia? w?drowny strój i kapelusz pe?en my?li
nie?? na g?owie uroczy?cie
ci??kie czasy dziwne czasy Panie nasz
Moja twarz to najwierniejsza z twarzy
zrobi? Panie wszystko co rozka?esz
zrobi? wszystko co ci do ?ba strzeli
wybacz tylko ?e si? nie pok?oni?
g?owy przecie? nie mog? ods?oni?
bo gdy zdejm? kapelusz
pewnej letniej niedzieli
to wylec? w?ciek?e my?li
ju? wtedy na mnie nie licz.powrót