Andrzej Sikorowski

Przestroga dla córki

muz. i s?. Andrzej Sikorowski

?piewanie córko to jest ?aska
?piewanie to jest u?miech losu
wdzi?czna robota przy oklaskach
na ?ycie ca?kiem niez?y sposób
?piewanie to s? festiwale
czasem leciutki dotyk s?awy
i jak we wszystkim jedno ale
które ci córko chc? wyjawi?

ref:
Je?li szacunek masz dla tre?ci
i wa?ne s? dla ciebie s?owa
to o karierze wielkiej nie ?nij
w tym kraju jeste? ju? niszowa
Tu nie ma czasu na my?lenie
tu metafora niedomaga
i inne s? walory w cenie
i na antenie inna flaga

?piewanie córko to jest ?aska
?piewanie to jest u?miech losu
wdzi?czna robota przy oklaskach
na ?ycie ca?kiem niez?y sposób
W ci?g?ej podró?y hen w nieznane
po?rodku radosnego ?wi?ta
przez wszystkie chwile roz?piewane
To jedno ale wci?? pami?taj

ref:
Je?li szacunek masz?

Ty jednak drogi swej nie zmieniaj
chocia? majaczy w g?stej mgle
ludziom potrzebne s? wzruszenia
a barykady niepowrót