Andrzej Sikorowski

Piosenka o mojej dziewczynie

S?owa i muzyka: Andrzej Sikorowski

Moja dziewczyna ma sukien tuzin
I szafy pe?ne bajecznych spraw
A wszystko po to bym si? w niej durzy?
I widzia? wci?? w szarówce dnia

Moja dziewczyna ma wielkie oczy
Co ?ledz? bacznie mój ka?dy krok
I zegar który nie bije godzin
Gdy przyjdzie czeka? d?ug? noc

Gdy j? spotkacie z wózkiem w parku
Cierpliw? jak sam dobry Bóg
Albo widzicie jak na czwart?
Gdzie? p?dzi - zdejmijcie wszyscy czapki z g?ów

Moja dziewczyna ma dom wspania?y
Tam wej?cia strze?e schodów rz?d
A w ?rodku najja?niejsze ?ciany
I piecem ?wieci ka?dy k?t

Tyle wszystkiego los jej zes?a?
I nie wiem czy to uczciwa gra
?e moja dziewczyna w tym ca?ym królestwie
Tylko mnie jednego mapowrót