Andrzej Sikorowski

Jesie? w Krakowie

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Opad?y z li??mi lata, dni
jak li?cie z?ó?k?y ciep?e sny
nakry?y p?atki ?cie?k? zdarze?
na miasta twarzy deszczu ?zy
w Krakowie lato by?o ju?
w Krakowie lato by?o wczoraj
na astry ?ó?ta przysz?a pora
czerwone zwi?d?y p?ki ró?
wieczorom d?ugim ko?ca brak
ulicom cichym wiatru dosy?
i p?ynie czarna, czarna smuga nocy
na miasto jesie? wk?ada p?aszcz
w Krakowie lato by?o ju?...powrót