Andrzej Sikorowski

List do ?wiata

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Na moim podwórzu jest ?ciana ?aciata
na ?cianie tej dzieci list pisz? do ?wiata
ogromny zbiorowy list
w tym li?cie s? ?ale i skargi dzieci?ce
pisane niedbale bazgrane na pr?dce
gdy z okien nie patrzy nikt
Gdyby te listy czyta? ?wiat
to pewnie by si? zmieni?
a m?drcy m?drzy ?e a? strach
milczeli zawstydzeni
Na moim podwórzu jest ?ciana ?aciata
na ?cianie tej dzieci list pisz? do ?wiata
ogromny zbiorowy list
a ja wam stokrotnie powiedzie? chc? dzi?ki
bo wasze pisanie i moje piosenki
to w mroku zapa?ki b?ysk
Gdyby piosenek s?ucha? ?wiat
to pewnie by si? zmieni?
A m?drcy m?drzy ?e a? strach
milczeli zawstydzenipowrót