Andrzej Sikorowski

Zabierz mnie hen

muz. i s?. Andrzej Sikorowski, ?piew: Maja Sikorowska

Zabierz mnie st?d daleko
jak najdalej od tych wszystkich z?ych wydarze?
usi?dziemy nad zielon? rzek?
to najlepsze lustro dla zm?czonych twarzy

Zabierz mnie hen od wrzawy
bohaterk? ?adnej bitwy nie zostan?
niech ko?ysz? nas wysokie trawy
i niech ros? zakwitaj? gdy poranek

ref:
Ogrodzimy nasz malutki skrawek nieba
na ten luksus zawsze starczy nam pieni?dzy
tutaj ?adnych nam idoli nie potrzeba
o przepraszam mam jednego to jest ksi??yc

Ogrodzimy nasz malutki skrawek nieba
razem z nim b?dziemy czasem deszczem p?aka?
przytulimy si? do stuletniego drzewa
pewnie z czasem pomy?limy o dzieciakach

Zabierz mnie st?d daleko
jak najdalej od tych wszystkich z?ych wydarze?
usi?dziemy nad zielon? rzek?
to najlepsze lustro dla zm?czonych twarzy

Zabierz mnie z tej planety
która p?dzi na spotkanie swego losu
przecie? dobrze wiesz ?e wa?ne dla kobiety
s? dwie sprawy ciep?y dom i ?wi?ty spokój

ref:
Ogrodzimy nasz malutki skrawek nieba
na ten luksus zawsze starczy nam pieni?dzy
tutaj ?adnych nam idoli nie potrzeba
o przepraszam mam jednego to jest ksi??yc

Ogrodzimy nasz malutki skrawek nieba
i prywatna gwiazda noc? nam za?wieci
wtedy pewni jak si? nie ba? jak si? nie ba?
nauczymy ?y? bez strachu nasze dziecipowrót