Andrzej Sikorowski

Pro?ba o buty siedmiomilowe

Muzyka: Marek Tomczyk, s?owa: Andrzej Sikorowski

Przepraszam ?wiecie przepraszam
wiem ?e zawracam ci g?ow?
lecz pro?b? pokorn? sk?adam
o buty siedmiomilowe
dla ciebie przecie? to fraszka
a dla mnie gratka nie lada
przebiec si? w takich kamaszkach
pod oknem mego s?siada
zawin?? m?ynka na dachu
zam?tu w mie?cie narobi?
dziewczynom nap?dzi? strachu
i zwia? ka?demu stró?owi
kotu pop?dzi? kota
tam wygra? wielkie zawody
i robi? wszystko w podskokach
i jeszcze zbiera? nagrody
i jeszcze jedno jest wa?ne
gdy mi ju? bardzo dopieczesz
gdy si? naprawd? obra??
od ciebie uciec chc? ?wiecie.powrót