Andrzej Sikorowski

A kiedy mi si? znudzi

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

A kiedy mi si? znudzi
Wznios? si? wysoko
Popatrz? w dó? na ludzi
Rozparty na ob?oku
Rozejrz? si? po ?wiecie
Co cztery strony ma
I kop? lat na grzbiecie
I oceany dwa
Istnienia sens odgadn?
I sprawdz? wreszcie sam
Kto winien jest naprawd?
Czy ?wi?ty czy te? dra?
Wyja?ni? wszystkie tajemnice
I b?d? drwi? z uczonych g?ów
Wszystko wymierz? wszystko zlicz?
I drogi zbadam mlecznych dróg
Wieczorem miasto poogl?dam
Po którym zszed?em ulic szmat
I zajrz? do twojego okna
Czy kogo? ju? przy sobie masz
A potem nagle wróc?
Jak gdyby nigdy nic
Niebia?skie szaty zrzuc?
I wejd? w szary ?wit
I pewnie b?d? pyta?
Czy dobrze mi czy ?le
I co tam w górze s?ycha?
I wtedy powiem ?e...
?e kiedy mi si? znudzi....powrót