Andrzej Sikorowski

Lecz póki co ?yjemy

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Po drugiej stronie ?ycia
pono? ?arcia je? nie trzeba ani picia
nawet jeden szczyt nie zosta? do zdobycia
lub kontynent do odkrycia
po drugiej stronie ?ycia
Po drugiej stronie cienia
nic nie boli bo nieznane s? cierpienia
nie ma marze? bo spe?nione ju? marzenia
gdzie si? nigdy nic nie zmienia
po drugiej stronie cienia
Wi?c mi wybaczcie prosz? my?l grzeszn?
któr? powiedzie? tutaj a? trudno
?e mi tam wcale jeszcze nie spieszno
tam gdzie jest równie pi?knie co nudno
lecz póki co ?yjemy
koty drzemy nie?le jemy i pijemy
jeszcze jak?? Ameryk? odkry? chcemy
i garbaty los niesiemy
lecz póki co ?yjemy
Lecz póki co marzymy
uk?adamy wiersze z dziewczynami ?pimy
i ka?dego roku ile? lat ko?czymy
co? po sobie zostawimy
przynajmniej tak marzymy
Ale czasami kiedy jest wieczór
i wszystkie gwiazdy wstaj? do pie?ni
to nam brakuje paru kolesiów
którzy na tamt? stron? ju? przeszlipowrót