Andrzej Sikorowski

Nie pytajcie jak by?o

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Troch? zwiedzi?em troch? widzia?em
gdzie? tam je?dzi?em z lud?mi gada?em
by?y imprezy do rana brandy i troch? szampana
d?ugie rozmowy rodaków czu?e pytania o Kraków
Nie pytajcie mnie jak by?o w Ameryce
jedno stwierdzi? mog? ?e to wielki kraj
lecz nie starczy miesi?c ?eby pozna? ?ycie
i odró?ni? co jest dno a co jest naj
nie pytajcie mnie jak by?o w Ameryce bo
mign??a przed oczami niby b?ysk na
fotosach pozosta?y dwie ulice
i ja na nich ?ywy dowód tamtych dni
Troch? zwiedzi?em, troch? widzia?em
co? tam kupi?em kartki wys?a?em
kartki z b??kitu kropelk?
moj? przygod? niewielk? która mi spad?a jak z nieba
?ebym móg? teraz za?piewa?
Nie pytajcie mnie jak by?o w Ameryce
jedno stwierdzi? mog? ze to wielki kraj
lecz nie starzy miesi?c ?eby pozna? ?ycie
i odró?ni? co jest dno a co jest naj
Nie opowiem wam o palmach i owocach
o zarobkach które wcale nie s? z?e
a dlaczego nasi p?acz? tam po nocach
tego nie wiem i kto ich tam wiepowrót