Andrzej Sikorowski

Toast nasz wspó?czesny

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

To jest toast za nasze zdrowie
za ajenta sklep, za rogiem
za spokój zm?czonych powiek
którego nam dzisiaj brak
To jest toast za wielk? rzek?
w któr? wchodzisz by by? cz?owiekiem
za kraje nasze dalekie
których nam dzisiaj brak
To jest toast za nasze ?ony
za poetów i za uczonych
za raj dawno stracony
którego nam dzisiaj brak
To jest toast za nasze dzieci
i za ksi??yc który im ?wieci
kiedy w wieczornej zamieci
id? z nami pod wiatrpowrót