Andrzej Sikorowski

Dla mojej publiczno?ci na po?egnanie

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Za wami godzina wytchnienia
i tona zjedzonych cukierków
cukierek to s?odkie marzenie w papierku
przed wami noc jak aksamit
i ciep?ych poduszek len
i wszystko jeszcze przed wami to wiem
Wi?c zasta?cie z Bogiem ja ruszam
?cie?k? której ko?ca nikt nie wie
na ramieniu siedzi mi dusza
i u?miecha si? lekko do siebiepowrót