Andrzej Sikorowski

Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Z?ote nuty spadaj? na Rynek
i doko?a muzyki jest w bród
po królewsku gotuje Wierzynek
a kwiaciarki czekaj? na cud
Czasem we ?nie pojawi si? pose?
który racj? ma zawsze i basta
i uczonym oznajmia mi g?osem
?e najlepiej nam by?o za Piasta
Wielkie nieba co ja s?ysz?
wielkie nieba co si? ?ni
wstaj? rano pr?dko pisz?
krótki refren zdania trzy
Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa
chocia? tak lubicie wraca? do symboli
bo si? zaraz tutaj zjawi?
butne miny ?wi?te s?owa
i g?upota która a? naprawd? boli
u nas chodzi si? z ksi??ycem w butonierce
u nas wiosn? wiersze rodz? si? najlepsze
i odmiennym jakby rytmem
u nas ludziom bije serce
cho? dla serca nieszczególne tu powietrze
Z?ote nuty spadaj? na Rynek
i doko?a muzyki jest w bród
po królewsku gotuje Wierzynek
a kwiaciarki czekaj? na cud
zas?uchani w historii kawa?ek
który matka czyta?a co wieczór
prze?ywali?my bitwy wspania?e
nad??aj?c jak zwykle z odsiecz?
To si? jednak ju? zdarzy?o
deszcz nie jeden na nas spad?
nie powtórzy si? co by?o
inny dzi? w kominach wiatr
Nie przeno?cie nam stolicy.......
Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa
niech ju? raczej pozostanie tam gdzie jest
najgor?cej o to prosz?
dobrze wa??c w?asne s?owa
dwa Krakusy Grzegorz T i Andrzej S.powrót