Andrzej Sikorowski

Wywiad na pierwsz? stron?

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Do wieczora to ja chyba si? nie zmieni?
i pojutrze pewnie b?d? taka sama
ale czy to jakie? w ko?cu ma znaczenie prosz? pana
Kiedy siedzi si? nad rzek? sino z?ot?
albo patrzy hen na niebo w chmur powodzi
to si? wie ?e tak naprawd? tylko o to o to chodzi
Dla mnie wa?ne jest tutaj i teraz
stó? przy którym jadamy ?niadanie
moja córka gdy oczy przeciera
i piosenka co po nas zostanie
Niech si? inni spieraj? do nocy
co ma nosi? na g?owie nasz orze?
ja mam swoje zwyczajne k?opoty panie redaktorze
Pan mnie pyta o nagrania i podró?e
i na przysz?o?? jakie u mnie jeszcze plany
a naprawd? to graniczy chyba z cudem ?e ?piewamy
Mo?e w mroku jupitery kiedy? b?ysn?
i podnios? si? z chodnika s?abe pie?ni
nad b??kitno kryszta?ow? stan? Wis?a
mówi?c nie ?nij
Dla mnie...powrót