Andrzej Sikorowski

Pakt z diab?em (Danuta Rinn)

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Przyszed? raz do mnie w nocy diabe?
Za oknem by?a zawierucha
Pomys?y nawet mia? ciekawe
Wi?c go zacz??am s?ucha?
A kiedy ju? nasta?o rano
Diabe? sposoby ró?ne ma
Umow? mia?am podpisan?
I powiedzia?am diecie: pa

Odchudza? si? nie musz?
Do woli mog? je??
Sprzeda?am diab?u dusz?
Sprzeda?am diab?u dusz?
Sprzeda?am no i cze??
Leciutka, jak okruszek
Z bankietu mkn? na bal
Sprzeda?am diab?u dusz?
Sprzeda?am diab?u dusz?
I nic mi nie jest ?al

Gdy przyjació?ki mnie widzia?y
Jak eteryczna biegn? sadem
Z zazdro?ci ty?y i wo?a?y
Niech diabe? porwie taka bab?
A on to zrobi? w?a?nie wczoraj
I ja najlepiej o tym wiem
To by?a ju? najwy?sza pora
?eby si? spe?ni? jaki? sen

Odchudza? si? nie musz?
Do woli mog? je??
Sprzeda?am diab?u dusz?
Sprzeda?am diab?u dusz?
Sprzeda?am no i cze??
Leciutka, jak okruszek
Z bankietu mkn? na bal
Sprzeda?am diab?u dusz?
Sprzeda?am diab?u dusz?
I nic mi nie jest ?al
powrót