Andrzej Sikorowski

Pastora?ka marzenie

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Pastora?ko nie? si? bia?a
(nasypa?o tego roku)
i na ziemie osowia??
przynie? spokój, spokój, spokój
nie? si? bia?a pastora?ko
s?owo niech si? s?owem stanie
ty muzyko za? nam szparko
przyka? taniec, taniec, taniec
hej?e nocy! - babo czarna
tak ci w gwiazdach nie do twarzy
pozwól sierp ksi??yca zabra?
pozwól marzy?, marzy?, marzy?
?e ju? skarbce nape?nione mimo kl?ski urodzaju
sto?y wszystkie zastawiono
w naszym kraju, w naszym kraju
pastora?ko w czapie bia?ej
(nasypa?o tego roku)
ziemi dziwnie rozszala?ej
przynie? spokój, spokój, spokójpowrót