Andrzej Sikorowski

Pastorałka marzenie

Muzyka i słowa: Andrzej Sikorowski

Pastorałko nieś się biała
(nasypało tego roku)
i na ziemie osowiałą
przynieś spokój, spokój, spokój
nieś się biała pastorałko
słowo niech się słowem stanie
ty muzyko zaś nam szparko
przykaż taniec, taniec, taniec
hejże nocy! - babo czarna
tak ci w gwiazdach nie do twarzy
pozwól sierp księżyca zabrać
pozwól marzyć, marzyć, marzyć
że już skarbce napełnione mimo klęski urodzaju
stoły wszystkie zastawiono
w naszym kraju, w naszym kraju
pastorałko w czapie białej
(nasypało tego roku)
ziemi dziwnie rozszalałej
przynieś spokój, spokój, spokójpowrót