Andrzej Sikorowski

2007-03-30 - Gazeta Wyborcza - Koniec hymnu Wis?y w wykonaniu Sikorowskiego - Micha? Bia?o?ski

  w górę