Andrzej Sikorowski

Urodziny "Maliny"

Andrzej Sikorowski ko?czy 50 lat

By? tort z malinami, koszyk malin, który wr?czy?a wiceprezydent Krakowa Teresa Starmach, i toast wódk? z sokiem oczywi?cie malinowym, bo te? Andrzej Sikorowski od zawsze "Malin?" jest zwany. A ?e jutro stuknie mu pi??dziesi?tka, na dzisiaj zaprosi? do Teatru S?owackiego przyjació? z estrady, a wczoraj spotka? si? z dziennikarzami, którzy t?umnie stawili si? na spotkanie ze znakomitym krakowskim piosenkarzem i autorem piosenek.

- To ?aden specjalny cymes, ?e si? ko?czy 50 lat. Obiecuj?, ?e mojego 70-lecia na estradzie nie b?d? pa?stwo musieli obchodzi? - mówi? wczoraj jubilat. Potwierdzi? te?, co ju? nieraz zapowiada?, m.in. na naszych lamach, ?e po roku 2000 ograniczy sw? koncertow? aktywno??. Dzisiejszy koncert "Andrzej Sikorowski po pi??dziesi?tce", w którym wyst?pi? Maryla Rodowicz, Grzegorz Turnau, Ryszard Rynkowski (ten urodziny obchodzi dzisiaj!), Jan Wo?ek, Krzysztof Piasecki, Robert Kasprzycki, Raz, Dwa, Trzy i córka artysty Majka Sikorowska, wywo?a? na razie ogromny ?al tych, dla których brak?o biletów. Na szcz??cie radio, tak Kraków, jak i "Trójka", b?d? koncert transmitowa?. Dodajmy, ?e mo?e si? on odby? dzi?ki sieci Plus GSM, która w??czy?a Sikorowskiego do swojego "gwiazdozbioru"; obdarzaj?c przy okazji stosownym prezentem. Sam jubilat liczy natomiast na dzisiejszy prezent od pi?karzy, jak bowiem wiadomo, kibicem jest zapalonym. A na razie to Andrzej Sikorowski rozdawa? wczoraj prezenty w postaci nowego tomiku swoich piosenek, z rysunkami Andrzeja Mleczki, wydanego przez Wydawnictwo Twój Styl.

1999-10-01 - Dziennik Polski - Urodziny "Maliny"

  w górę