Andrzej Sikorowski

Kraków - Saloniki - Bydgoszcz
Po polsku i po grecku ?piewaj? Andrzej Sikorowski z córk? Maj?

Lider zespo?u „Pod Bud?" wyst?pi? tym razem jako autor, kompozytor, akompaniator i partner wokalny swojego dziecka. Artystyczna rodzina odwiedzi Bydgoszcz 31 stycznia.
Andrzej Sikorowski jest pierwszym w Polsce egzemplarzem klasycznego barda z gitar?. W 1970 roku zdoby? I nagrod? na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie za utwór „Nowy Rok", potem otrzyma? jeszcze laury w Opolu i na Famie w ?winouj?ciu.
Zas?yn?? jako kompozytor muzyki do kultowych dobranocek, m.in. „Maurycego i Hawranka", „Przygód Rzepa". Wielu artystów zamawia?o u krakowianina piosenki i dobrze na tym wychodzi?o. „Polska Madonna", któr? interpretowa?a Maryla Rodowicz spodoba?a si? na festiwalu opolskim. Utwory Sikorowskiego ?piewali tak?e Irena Santor, Zbigniew Wodecki i inni. Cz??? dorobku kompozytorskiego lidera „Pod Bud?" wydana zosta?a w tomikach poetyckich: „Lecz póki co ?yjemy" i „Moje piosenki".
W pa?dzierniku ubieg?ego roku ukaza?a si? jego p?yta „Kraków - Saloniki" nagrana wspólnie z córk? Maj?. To ten w?a?nie kr??ek b?dzie promowany podczas bydgoskiego koncertu. Recenzenci zgodnie przyznaj?, ?e nagrany materia? muzyczny jest kontynuacj? starej, dobrej szko?y Sikorowskiego, czyli ca?y czas pozostajemy w klimatach znanych z piosenek „Kap, kap, p?yn? ?zy", „Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa".
P?yta jest dwuj?zyczna, poniewa? Maja Sikorowska ma mam? Greczynk?. M?oda wokalistka uko?czy?a krakowskie Liceum Muzyczne w klasie fortepianu. Do nagrania p?yty zaprosi?a takie znakomito?ci ?wiata artystycznego, jak Seweryn Krajewski, Grzegorz Markowski, Zbigniew Wodecki, Grzegorz Turnau. W piosence „Koledzy taty" za?piewali: Markowski, Turnau, Wodecki, a utwór tytu?owy skomponowa? Seweryn Krajewski. P?yta jest interesuj?ca tak?e dzi?ki bogatej sekcji instrumentalnej - tu tak?e d?uga lista najlepszych polskich instrumentalistów. Jednym s?owem rodzinna wspó?praca si? op?aca. Jest dowodem tej samej wra?liwo?ci, gustu, patentu na ?ycie i na muzykowanie.

Koncert Andrzeja Sikorowskiego i Mai Sikorowskiej odb?dzie si? w Filharmonii Pomorskiej 31 stycznia 2006 roku o godzinie 19.00. Bilety w cenie 35 z? do nabycia w Galerii „Kantorek" (ul. Gda?ska 3) oraz w Salonie EMPiK (ul. Fordo?ska 141- Galeria Pomorska). Istnieje mo?liwo?? rezerwacji biletów telefonicznie (052)349 35 65, 0602 682 519).

 

2006-01-07 - Gazeta Pomorza i Kujaw - Kraków - Saloniki - Bydgoszcz - Katarzyna Kaczor

  w górę