Andrzej Sikorowski

Pod Bud?
Cho? tyle lat uby?o oni naprawd? wci?? s? tacy sami.
Razem pracuj?, razem ?yj?. Tworz? system klanowy.
Mieszkaj? w jednej wsi, w podkrakowskich Rz?skach.
Dom solistki Anny Treter stoi obok domu leadera Andrzeja Sikorowskiego,
a domy gitarzystów s? w zasi?gu ich wzroku. S? te? inni s?siedzi
i ... s?siadki. Nagrali kolejn? m?dr? i pi?kn? p?yt? o ich wspólnym
pogodnym i harmonijnym ?yciu. "Pod bud?" wci?? RAZEM.
Ju? 24 lata. Naprawd? podbudowuj?ce.

2001-01-01 - Jazda Kulturalna - Pod Bud?

  w górę