Andrzej Sikorowski

PASJANS NA DWÓCH
Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnau

W szczelnie wype?nionej sali klubu jazzowego Reigen - w dniu 11 marca 2001 odby? si? niecodzienny koncert wybitnych polskich muzyków, zorganizowany przez Wiener - Krakauer Kultur - Gesellschaft Grzegorz Turnau - najlepszy piosenkarz 1997 roku, posiadacz z?otych i platynowych p?yt, zwi?zany z krakowsk?"Piwnic? pod Baranami" ?piewa? i gra? na fortepianie. Andrzej Sikorowski leader zespo?u "Pod Bud?" posiadaj?cy w dorobku artystycznym wiele platynowych i z?otych p?yt ?piewal i gral na gitarze. Obaj arty?ci przygotowali znakomity program "Pasjans na dwóch", gdzie z humorem i klas? wistowali swoimi mistrzowskimi mo?liwo?ciami. Wsród licznie zgromadzonch widzów (ok. 400 osób) nie zabrak?o austriackiej i mi?dzynarodowej publiczno?ci, a szczególnie ciep?o przywitana zosta?a Pani ambasador Prof. dr hab. Irena Lipowicz i go?? z austriackiego ratusza Dr. Haydar Sari. Udany koncert zako?czy?y liczne bisy wykonawców.

2001-01-01 - Austriapol - Pansjans dla dwóch

  w górę