Andrzej Sikorowski

"NA PONIDZIU WIOSNA TRWA..."
31 marca 2001 - Ma?a Scena Kieleckiego Centrum Kultury

Podczas koncertu Wojewoda ?wi?tokrzyski wr?czy? z?ote,

srebrne i br?zowe Krzy?e Zas?ugi 22 wybitnym twórcom

Ziemi Kieleckiej oraz - po?miertnie - Wojciechowi Bellonowi

(odznaczenie odebra?a wdowa po arty?cie).

W cz??ci artystycznej wyst?pili m.in. W?odzimierz Kiniorski,

W?odzimierz Pawlik, Anna Treter, Andrzej Piaseczny,

Wolna Grupa "Bukowina".

2001-03-31 - ?wi?tokrzyski Urz?d Wojewódzki w Kielcach - "Na Ponidziu wiosna trwa..."

  w górę