Andrzej Sikorowski

Pasjans na dwóch

Poniedzia?ek 8 lipca 2002, godz. 19.00 Gda?sk, ko?ció? ?w. Jana
Jest okazja ponownie pos?ucha? w duecie dwóch krakowskich artystów - Andrzeja Sikorowskiego i Grzegorza Turnaua.
To spotkanie nazwali "Pasjansem na dwóch".


- Pierwsz? piosenk?, któr? razem za?piewali?my by? w?a?nie "Pasjans 1990"- opowiada Andrzej Sikorowski. - Tak si? z?o?y?o, ?e podobnie postrzegamy wspó?czesny ?wiat, wi?c postanowili?my razem co? stworzy?. Za "Pasjansem" posz?a piosenka "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa". Uzbiera?o si? jeszcze kilka innych i tak powsta? wspólny program.
Ka?dy z panów prawdopodobnie zechce zaprezentowa? gda?skiej publiczno?ci równie? nowe utwory. Sikorowski z ostatniej p?yty grupy Pod Bud?, pod tytu?em "Razem" (z ubieg?ego roku), jak i wcze?niej nigdzie niepublikowane utwory z trzech p?yt wznawianych w tym roku. Turnau za? za?piewa kompozycje z p?yty o roboczym tytule "Auleta". Kr??ek która zostanie wydany jesieni?.
Trzeba tutaj wspomnie?, ?e zespó? Andrzeja Sikorowskiego obchodzi w tym roku 25 urodziny. Artysta nie ma zamiaru nagrywa? wi?cej p?yt z Pod Bud? (nazbiera?o si? ich 14 - wliczaj?c wydany w 1979 roku singiel "Grupa Muzyczna Pod Bud?", na którym znalaz?a si? "Ballada o ciotce Matyldzie" i "Bardzo smutna piosenka retro"). Na razie Sikorowski zbiera pomys?y na w?asny kr??ek.
Natomiast Turnau, który debiutowa? w 1984 roku na XX Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie (mia? wtedy 17 lat) do dzisiaj nagra? 7 p?yt. Czekamy na ósm?, Panie Grzegorzu!

2002-07-05 - Dziennik Ba?tycki - Pasjans na dwóch

  w górę