Andrzej Sikorowski

Eva Becla prezentuje

"Dwie ojczyzny" - Andrzej Sikorowski i Maja Sikorowska, a tak?e promocja ostatniej p?yty "Makija?e", z udzia?em Ewy Becli - program brzmia? zach?caj?co, tym bardziej ze Andrzej Sikorowski to legendarny lider grupy "Pod Buda". Jest wspania?y, ciep?y, liryczny, a przy tym bardzo skromny.
Ewa Becla za?piewa?a trzy piosenki, w??cznie z tytu?ow? p?yty "Makija?e". Po prostu ?licznie. Co to za utalentowana, urocza piosenkarka!. Urzek?a nas ?piewem, a przy tym wygl?da?a prze?licznie.

Wprost niezapomnianym prze?yciem by? wyst?p Mai z ojcem Andrzejem. Ta ?liczna m?oda osoba ma wprost zachwycaj?cy glos. ?piewa?a w dwóch j?zykach( stad "Dwie Ojczyzny"). Po grecku- ze wzgl?du na ojczyzn? matki- gor?ca, ciep?a, egzotyczna, i po polsku -ojczyzn? ojca, nasza kochana ojczyzn?. Byli?my tak zauroczeni, ze mogli?my s?ucha? tych przepi?knych melodii cala noc. Za?piewa?a te? z ojcem kilka piosenek w obu j?zykach. Wspaniale.
Andrzej Sikorowski sam komponuje, pisze teksty pe?ne humoru, komizmu i m?dro?ci ?yciowych. A robi to z takim urokiem i prostota! Cala trojka zosta?a bardzo rz?si?cie wynagrodzona nieustaj?cymi brawami.

Dzi?kuj? pani Ewie, by? to jeden z najlepszych koncertów i wieczorów w teatrze w POSK-u.

Anna Rut - Londyn

2004-12-17 - Dziennik Polski - Eva Becla prezentuje

  w górę