Andrzej Sikorowski

Jubilaci w "Szansie na sukces" - 30-lecie grupy "Pod Bud?"
- Jeste?my zdumieni, ?e to tak szybko min??o i uda?o nam si? przetrwa? w niez?ej kondycji tyle lat - mówi Anna Treter, wokalistka i pianistka zespo?u. Gospodarz "Szansy...", Wojciech Mann wyrazi? uznanie dla jego cz?onków, którzy wci?? pozostaj? wierni charakterowi swojej twórczo?ci i nie ulegaj? modom. Ich utwory to najcz??ciej ballady z tekstami Andrzeja Sikorowskiego nazywane niekiedy "ma?ym teatrem codzienno?ci". Kilka najpopularniejszych wybrano do konkursu. Niektórzy uczestnicy "Szansy..." ?piewaj? piosenki starsze od nich samych, dla innych to sentymentalny powrót do m?odo?ci. Grupa "Pod Bud?" go?ci?a w programie El?biety Skr?tkowskiej dziesi?? lat temu i jej cz?onkowie twierdz?, ?e prawie nic si? przez ten czas nie zmieni?o. Scenografia pozosta?a niemal ta sama i niezmiennie panuj?ca tu atmosfera dobrej zabawy oraz przyjemno?ci wspólnego muzykowania... JMM

2007-01-26 - Kurier TV - Jubilaci w "Szansie na sukces"

  w górę