Andrzej Sikorowski

Jubilaci w "Szansie na sukces" - 30-lecie grupy "Pod Budą"
- Jesteśmy zdumieni, że to tak szybko minęło i udało nam się przetrwać w niezłej kondycji tyle lat - mówi Anna Treter, wokalistka i pianistka zespołu. Gospodarz "Szansy...", Wojciech Mann wyraził uznanie dla jego członków, którzy wciąż pozostają wierni charakterowi swojej twórczości i nie ulegają modom. Ich utwory to najczęściej ballady z tekstami Andrzeja Sikorowskiego nazywane niekiedy "małym teatrem codzienności". Kilka najpopularniejszych wybrano do konkursu. Niektórzy uczestnicy "Szansy..." śpiewają piosenki starsze od nich samych, dla innych to sentymentalny powrót do młodości. Grupa "Pod Budą" gościła w programie Elżbiety Skrętkowskiej dziesięć lat temu i jej członkowie twierdzą, że prawie nic się przez ten czas nie zmieniło. Scenografia pozostała niemal ta sama i niezmiennie panująca tu atmosfera dobrej zabawy oraz przyjemności wspólnego muzykowania... JMM

2007-01-26 - Kurier TV - Jubilaci w "Szansie na sukces"

  w górę