Andrzej Sikorowski

2008-09-18 - Nowa Trybuna Opolska - Tata i córka na jednej scenie

  w górę