Andrzej Sikorowski

2010-08-26 - POLSKA Gazeta Krakowska - A jamnik to w ka?dym stroju wygl?da pi?knie

  w górę