Andrzej Sikorowski

2012-02-03 - Gazeta Wyborcza - Pozna? - Uk?adaj?c pasjans z poetyckich piosenek

  w górę