Aktualności

Nowy album w ca?o?ci w RMF Classic!

Ju? w najbli?szy pi?tek, 22 stycznia, premiera "Sprawy Rodzinnej" - najnowszej p?yty Mai i Andrzeja Sikorowskich. Jeszcze tego samego dnia na falach RMF Classic us?ysze? b?dzie mo?na ca?y album, wzbogacony o wywiad z artystami!

Audycj? za pomoc? radioodbiorników wys?ucha? mo?na b?dzie w dwunastu miastach Polski (Kraków, Szczecin, Warszawa, Gda?sk, Wroc?aw, ?ód?, Bia?ystok, Bydgoszcz, Toru?, Katowice, Elbl?g, Cz?stochowa), a tak?e na stronie www.rmfclassic.pl.

Stacja jest, wraz z "Gal?", "Rzeczpospolit?", "Przekrojem", "Dziennikiem Polskim", Polsatem oraz Interi?, sponsorem medialnym p?yty.


<< powrót do listy wiadomości