Aktualności

Duet w Operze

Serdecznie zapraszamy na koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich w Operze Krakowskiej ju? 19 kwietnia!
B?dzie to wydarzenie o tyle wyj?tkowe, ?e prócz pe?nego sk?adu zespo?u na scenie pojawi? si? równie? znakomici go?cie: Grzegorz Turnau oraz gitarzysta Jacek Królik.
Koncert zwi?zany jest z promocj? najnowszej p?yty Duetu "Sprawa Rodzinna", jednak zapewne i mi?o?nicy wcze?niejszych muzycznych dokona? rodziny Sikorowskich nie b?d? zawiedzeni.

Bilety do nabycia: Filmotechnika-Pasa? Bielaka, na ul. Tomasza 26 oraz w Operze Krakowskiej.


<< powrót do listy wiadomości