Aktualności

Zapraszamy do Opery Krakowskiej

Informujemy, ?e zaplanowany na poniedzia?ek 19 kwietnia koncert Duetu Rodzinnego w krakowskiej operze odb?dzie si? zgodnie z planem.
Szczegó?y dotycz?ce koncertu mo?na znale?? poni?ej.


<< powrót do listy wiadomości