Aktualności

...a po przerwie...

Pierwsza po?owa roku obfitowa?a w wiele niezapomnianych koncertów w wykonaniu Mai i Andrzeja Sikorowskich. Okazuje si? jednak, ?e jest to dopiero preludium przed tym, co b?dzie nas czeka? po powrocie Duetu Rodzinnego z zas?u?onych wakacji...

Ju? dzi? chcemy zaprosi? na dwa niezapomniane wydarzenia. Pierwsze z nich odb?dzie si? 30 sierpnia w gda?skiej hali "Olivia", gdzie Andrzej Sikorowski uczestniczy? b?dzie w koncercie "Solidarno?? to jeden i drugi", dokumentuj?cym 30 lat istnienia NSZZ "Solidarno??". W formie multimedialnej prezentacji przedstawiona zostanie historia Zwi?zku, a kolejne okresy jej dzia?alno?ci ilustrowa? ma muzyka z tamtych czasów. Latom 2000-2010 patronowa? b?dzie przebój "Jak kapitalizm to kapitalizm", autorstwa Andrzeja Sikorowskiego.

Natomiast dzie? po 61-szych urodzinach, 11 pa?dziernika, Malina b?dzie obchodzi? 40-lecie pracy artystycznej. Do krakowskiego kina "Kijów" zostan? zaproszeni z tej okazji wyj?tkowi go?cie - czeski bard Jaromir Nohavica, Grzegorz Turnau, Maja Sikorowska, zespó? Kroke oraz instrumentali?ci: Jacek Królik i Tomasz Kupiec. Nie trzeba dodawa?, ?e takiego zestawienia artystów jeszcze nie widzieli?my na jednej scenie...

Jak wida? druga po?owa roku zapowiada si? niezwykle ciekawie. Jako ?e ju? nied?ugo rodzina Sikorowskich wybiera si? na d?ugo wyczekiwane wakacje, ?yczymy udanego wypoczynku, a po powrocie formy co najmniej tak wysokiej jak dotychczas.


<< powrót do listy wiadomości