Aktualności

Atrakcje na 40-lecie

Wielkimi krokami zbli?a si? niezwyk?y koncert z okazji jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Andrzeja Sikorowskiego. Ju? 11 pa?dziernika na scenie krakowskiego Kina "Kijów" odb?dzie si? recital Maliny z udzia?em wielu znamienitych go?ci - m.in. Mai Sikorowskiej z zespo?em Kroke, Jaromira Nohavicy oraz Grzegorza Turnaua. To jeszcze nie wszystko - w zwi?zku z jubileuszem uka?e si? specjalny album podsumowuj?cy dokonania Jubilata, tak oto przez niego opisywany:

"W grudniu 1970 roku wygra?em Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Tak zacz??a si? moja 40 lat trwaj?ca do dzi? przygoda z estrad?. Okr?g?? rocznic? postanowi?em uczci? p?yt?, która uka?e si? pod koniec wrze?nia br. nak?adem EMI Music Poland. 'Zmowa z zegarem' - nagrana przy pomocy Jacka Królika (gitara) i Tomasza Kupca (kontrabas) zawiera 21 piosenek wybranych spo?ród wielu, jakie napisa?em. To s? te najbli?sze sercu, a w?ród nich: 'Kap, kap p?yn? ?zy', 'Jak kapitalizm to kapitalizm', 'Nie przeno?cie nam stolicy' z Grze?kiem Turnauem, czy znana z wykonania Maryli 'Ale to ju? by?o'. Zabrzmi? one wszystkie na koncercie promuj?cym ow? p?yt? - 11 pa?dziernika w krakowskim kinie Kijów".

Bilety na to wyj?tkowe wydarzenie zamawia? mo?na m.in. na stronie
www.eBilet.pl, jak równie? zakupi? bezpo?rednio
w Filmotechnice-Pasa? Bielaka, Rynek G?. 9, tel.12 422 89 45; Kinie Kijów, Al.Krasi?skiego 34, 12 433 00 33 oraz Impresariacie Piwnicy Pod Baranami, ul. ?w.Tomasza 26.


<< powrót do listy wiadomości