Andrzej Sikorowski

Okno na Planty

Okno na Planty“ to kolejna autorska p?yta Andrzeja Sikorowskiego. Lider zespo?u Pod Bud? od wielu lat nagrywa samodzielnie i ze swoj? córk? Maj? i tak jest w przypadku ostatniego kr??ka.Wydawnictwo: Warner Music Poland
Rok wydania: 2016


czytaj więcej...

AVRA

Dziewczyna ?piewaj?ca po grecku. Zespó? czuj?cy bezb??dnie etniczne klimaty. Ba?kany i Orient, Morze ?ródziemne z jego wyspami, nieparzyste rytmy i melizmaty tworz? razem ?wiat niezwyk?y. ?wiat egzotyczny ale nie egzotyk? rodem z taniego obrazka. To jest muzyka pozostaj?ca w pami?ci na d?ugo, p?yn?ca z jej ?róde?. Udajcie si? z nimi w podró? tam, gdzie mi?o?? to wiersz mi?osny a nienawi?? to pchni?cie no?em.

Wydawnictwo: EMI Music Poland
Rok wydania: 2011


czytaj więcej...

Sprawa rodzinna

P?yta ''Sprawa Rodzinna'' jest drugim z kolei kr??kiem duetu Maja Sikorowska-Andrzej Sikorowski. Materia? ''Sprawy rodzinnej'' jest dzie?em Andrzeja Sikorowskiego, lidera grupy Pod Bud?, dzia?aj?cej na rynku od 32 lat. Znajduj? si? w nim tak?e niespodzianki w postaci debiutu kompozytorskiego Mai Sikorowskiej, udzia?u Grzegorza Turnaua czy Soni Bohosiewicz. Ca?o?? ?wiadomie zró?nicowana stylistycznie w my?l zasady jaka zawsze przy?wieca?a Sikorowskiemu ?e piosenka ma by? m?dra i przebojowa bez wzgl?du na gatunek do jakiego zaklasyfikuj? j? krytycy.

Wydawnictwo: EMI Music Poland
Rok wydania: 2010


czytaj więcej...

?niegu cieniutki op?atek

Niech w noc grudniow? miasta i wioski
Pod swoje dachy przyjm? te piosnki
I niech kolejka po Dziennik Polski
Szczelnie owinie wszy?ciutkie kioski
Niech wam si? przy?ni rynek krakowski
Niech was ?askocze paluszek boski
Niech znikn? k?ótnie, odejd? troski
Oto ?yczenia od Sikorowskich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Jagiellonia SA
Rok wydania: 2006


czytaj więcej...

Kraków - Saloniki

Lider zespo?u POD BUD?, tym razem jako autor, kompozytor, akompaniator, partner wokalny swojej córki Mai - absolwentki krakowskiego Liceum Muzycznego w klasie fortepianu. 10 premierowych piosenek Andrzeja Sikorowskiego wzbogaconych dodatkowo przez kilka utworów greckich ?piewanych w oryginale przez dwuj?zyczn? ( za spraw? matki greczynki ) m?od? wokalistk?. Ca?o?? melodyjna, przebojowa, literacka - jest kontynuacj? dzia?alno?ci autora znanego z takich piosenek jak "Kap, kap p?yn? ?zy", "Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa" czy napisanej dla Maryli Rodowicz "Ale to ju? by?o". KRAKÓW - SALONIKI zrealizowa? Rafa? Paczkowski, a nagrali czo?owi muzycy krakowscy. Ciekawostk? mo?e by? udzia? w nim Seweryna Krajewskiego (kompozycja tytu?owa) czy te? Grzegorza Markowskiego, Grzegorza Turnaua i Zbigniewa Wodeckiego w piosence "Koledzy taty".

Wydawnictwo: Emi Music Poland
Rok wydania: 2005


czytaj więcej...powrót