Andrzej Sikorowski

Wydawnictwo: MCA
Rok wydania: 2007

Pasjans na Dwóch

   

Nagranie zrealizowano w klubie "Pod Pretekstem" w Poznaniu,
w dniu 23 pa?dziernika 2006r.

Urodzili si? w Krakowie. Jeden w mie?cie ocala?ym, przystani powojennych rozbitków. Drugi w mie?cie "dymami owianym", pozbawionym powojennych z?udze?. Ulice i domy by?y te same, ale przechodnie ró?ni - o pokolenie. Jeden znalaz? gitar?, drugi - fortepian.

Chocia? czas oddali? ich od siebie, zegary w domach mieli podobne. Spotkali si? we w?a?ciwym czasie, gdy dojrzeli do opuszczenia na moment swoich osobnych ram. Wsiedli do auta i ruszyli przed siebie, nawet nie po to, by gada?, obaj uwa?aj? bowiem milczenie za wy?sz? form? za?y?o?ci.

Na estradzie s? jednak do?? rozmowni i twierdz?, ?e "je?li chce si? jeszcze ?piewa?, to znaczy, ?e chce si? ?y?". Oto jedno z takich spotka?.


W nagraniach udział wzięli:

ANDRZEJ SIKOROWSKI
- ?piew , gitara
GRZEGORZ TURNAU
- ?piew, fortepian, akordeon


Utwory:

1.

Pasjans A.D.1990
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

2.

Zapowied?

3.

Mglista piosenka o moim Krakowie
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

4.

Zapowied?

5.

Na ca?o??
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

6.

Zapowied?

7.

Moje kobiety
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

8.

Zapowied?

9.

Moje dwie Ojczyzny
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

10.

Zapowied?
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

11.

Za wiele dla ciebie aniele
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

12.

To ju? by?o
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

13.

Lecz póki co ?yjemy
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

14.

Zapowied?

15.

?al za Piotrem S.
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

16.

Zapowied?

17.

Bardzo smutna piosenka retro
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

18.

Zapowied?

19.

Od tamtej chwili
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

20.

Kraków - Piwna 7
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

21.

Zapowied?

22.

11 : 11
s?owa i muzyka Grzegorz Turnau

23.

Zapowied?

24.

Znów w?drujemy
s?owa K.K. Baczy?ski, muzyka Grzegorz Turnau

25.

Zapowied?

26.

Historia pewnej podró?y
s?owa i muzyka Marek Grechuta

27.

Bracka
s?owa Micha? Zab?ocki, muzyka Grzegorz Turnau

28.

Naprawd? nie dzieje si? nic
s?owa Micha? Zab?ocki, muzyka Grzegorz Turnau

29.

Mi?dzy cisz? a cisz?
autor

30.

Zapowied?
s?owa Micha? Zab?ocki, muzyka Grzegorz Turnau

31.

Panowie do sto?u
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

32.

Nie przeno?cie nam stolicy do Krakowa
s?owa i muzyka Andrzej Sikorowski

33.

Zapowied?

34.

Pejza? horyzontalny
s?owa Wies?aw Dymny, muzyka Jan Kanty Pawlu?kiewiczpowrót