Andrzej Sikorowski

Piosenka o mojej ulicy

Muzyka i s?owa: Andrzej Sikorowski

Prowad? mnie ulico-prowad??e za r?k? ,
wszystko mnie zachwyca w tym kamiennym piekle
bramy co na o?cie? kwiaty w ka?dym oknie
i ten mój samotny marsz
Pomi?dzy domami prowad? mnie ulico
trakcie wydeptany ludzi nawa?nic?
rado?ci alejo gwiazdy ci si? ?miej?
i dla ciebie wieje wiatr
W samym sercu miasta czytam to na twojej twarzy
w samym sercu miasta co? si? nam przydarzy
Prowad? mnie ulico prowad??e za r?k?
wszystko mnie zachwyca w tym kamiennym piekle
bramy co na o?cie? kwiaty w ka?dym oknie
i ten nasz samotny marsz
Prowad??e mnie ulica bo ja ci?gle czekam
czy si? nie oka?e ?e? ulico ?lepa
?e mnie ok?ama?a? ?e mój cel zabra?a?
pokaza?a? inn? twarz
W samym sercu miasta czytam to no twojej twarzy
w samym sercu miasta co? si? nam przydarzypowrót