Andrzej Sikorowski

?niegu cieniutki op?atek

muz.i s?.Andrzej Sikorowski

Maku ucieranie
Barszczu doprawianie
Karpia przepraszanie
Za to co si? stanie

Gwiazdy wygl?danie
Sto?u nakrywanie
Drzewka migotanie
Wielkie pojednanie

Bo tylko jedna jest noc w takiej bieli
Kiedy do okien sfruwaj? anieli
By si? nowin? radosn? podzieli?
By?my wiedzieli

?e kiedy p?ynie kol?da nad ?wiatem
I spada ?niegu cieniutki op?atek
I dary nios? do szopy królowie
Rodzi si? cz?owiek

W stajni osio? z wo?em
M?cz? si? z roso?em
Rosó? na jarzynach
Przyda si? dziecinie
Kot psu ?ap? poda
Zapanuje zgoda
B?dzie ?wi?ty spokój
Chocia? raz do roku

Bo tylko jedna jest noc...powrót